Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Jaworzynce

 


Jaworzynka 366, 43-476 Jaworzynka

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 692064
  • Do końca roku: 168 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Kalendarium

Wtorek, 2024-07-16

Imieniny: Eustachego, Mariki

Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Kadra

Kadra

Dyrekcja szkoły
mgr Dorota Kukuczka dyrektor
mgr Izabela Bojko-Busek wicedyrektor

Nauczyciele 

L. p.

Imię i nazwisko 

Nauczany przedmiot w roku szkolnym 2023/24

Dodatkowe kwalifikacje

1

 mgr Adamek-Burdek Daria

 Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

Zajęcia kształtujące kreatywność

 Wychowanie przedszkolne

2

mgr Adamus Renata

Wychowanie przedszkolne

Oligofrenopedagogika

3

mgr Bestwina Henryk

Matematyka

Informatyka

Zajęcia kształtujące kreatywność

Oligofrenopedagogika

4

mgr Bestwina Natalia

Edukacja wczesnoszkolna

Pedagog specjalny

Oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, pedagog szkolny

5

pani Bielesz Agnieszka

Wychowawca w świetlicy szkolnej

Psycholog szkolny

Wychowanie do życia w rodzinie

6

mgr Bojko-Busek Izabela

Język polski

Historia

7

mgr Czepczor Iwona

---

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

8

mgr Czulak Wojciech

Fizyka

Zajęcia kształtujące kreatywność

Oligofrenopedagogika

9

mgr Czyż Maria

---

Oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna

10

mgr Dziewior Anna

---

Geografia, biologia, przyroda, terapia pedagogiczna

11

mgr Ficek Piotr

Historia

 Wiedza o społeczeństwie

12

mgr Janus Renata

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, informatyka

13

mgr Juroszek Elżbieta

Nauczyciel bibliotekarz

Zajęcia rewalidacyjne

Oligofrenopedagogika

14

mgr Juroszek Janusz

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

15

mgr Juroszek Magdalena

Wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna

16

mgr Juroszek Maria

Matematyka

Zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Pedagogika specjalna

17

mgr Juroszek Mariusz

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Gimnastyka korekcyjna, wiedza o społeczeństwie

18

mgr Kawulok Aleksandra

Wychowanie fizyczne

Zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciel wspomagający

Gimnastyka korekcyjna, surdopedagogika

19

mgr Kawulok Anna

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciel wspomagający

Oligofrenopedagogika, surdopedagogika, resocjalizacja i profilaktyka uzależnień, tyflopedagogika

20

mgr Kawulok Urszula

Technika

Animacja społeczno-kulturalna, matematyka

21

mgr Kohut Celina

Język polski

 Logopedia

22

mgr Kohut Piotr

Muzyka

Edukacja muzyczna

Wychowanie do życia w rodzinie

Doradztwo zawodowe

 

23

mgr Kolek Krystyna

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Zajęcia indywidualne

Sztuka, oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne

24

mgr Kożdoń - Waligóra Ewa

Przyroda

Geografia

Biologia, wychowanie do życia w rodzinie, informatyka

25

mgr Kuc Jakub

Język niemiecki

Administracja publiczna

26

mgr Kukuczka Dorota

Matematyka

Informatyka, technika

27

mgr Kwapisz Klaudia

Język polski

Bibliotekoznawstwo

28

mgr Lubecka Anna

Nauczyciel logopeda

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

29

mgr Łacek Weronika

---

Edukacja wczesnoszkolna, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, asystent osoby niepełnosprawnej, wychowanie przedszkolne, logopedia

30

mgr Madzia Dariusz

Religia ewangelicka

 
31

mgr Magaj Blanka

---

Język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja i wspomaganie osób z Autyzmem, biologia, przyroda

32

mgr Małyjurek Wojciech

Wychowanie fizyczne

Zajęcia kształtujące kreatywność

Menadżer sportu

33

mgr Michałek Barbara

Religia katolicka

 

34

mgr Olewińska Kinga

Język angielski

Wychowawca w świetlicy szkolnej

 
35

mgr Polok Piotr

Wychowanie fizyczne

Informatyka

Zajęcia indywidualne

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciel wspomagający

Pedagogika lecznicza, oligofrenopedagogika, informatyka i technologie informacyjne

36

mgr Probosz Beata

Pedagog szkolny

Wychowawca w świetlicy szkolnej

Pedagogika: praca socjalno-opiekuńcza, terapia pedagogiczna

37

mgr Probosz Bożena

Geografia

Biologia

Wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

38

mgr Przybyła Magdalena

Wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

39

mgr Rucka Anna

Edukacja wczesnoszkolna

Plastyka

Wychowanie przedszkolne

Arteterapia, muzyka

40

mgr Suszka Monika

Zajęcia kształtujące kreatywność

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Wychowawca w świetlicy szkolnej

Przyroda, edukacja wczesnoszkolna

41

mgr Szczotka Anna

Wychowanie przedszkolne

Edukacja wczesnoszkolna, pedagogika specjalna w zakresie profilaktyki i resocjalizacji

42

mgr Szkawran Renata

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne

43

ks. mgr Wala Tomasz

Religia katolicka

 

44

mgr Waszut Elżbieta

Religia katolicka

Bibliotekoznawstwo

45

mgr Wawrzacz–Haratyk Halina

Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel wspomagający

Pedagogika lecznicza, pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalnej

46

mgr Zarzeczna Monika

Chemia

Matematyka

Zajęcia kształtujące kreatywność

 

47

mgr Zeman Anna

Język angielski

Zajęcia kształtujące kreatywność